Dynamicznie kontrolowana atmosfera ACR

ACR HP IMG

Czym jest dynamicznie kontrolowana atmosfera?

System dynamicznie kontrolowanej atmosfery ACR (Active Control Respiration) firmy VAN AMERONGEN to system, który w sposób dynamiczny dostosowuje warunki w komorach chłodniczych podczas przechowywania owoców i warzyw. W większości innych tego typu systemów wartości te są wprowadzane z wyprzedzeniem i nie zmieniają się pod wpływem zmiennych warunków w komorze chłodniczej.

Urządzenia, które są wykorzystywane do przechowywania w dynamicznie kontrolowanej atmosferze, reagują na stan fizjologiczny owoców w chłodniach. Na podstawie obserwacji i reakcji system ACR firmy VAN AMERONGEN automatycznie dostosowuje optymalne warunki przechowywania w komorach chłodniczych przy użyciu systemu do zarządzania parametrami instalacji kontrolowanej atmosfery MyFruit.

obraz 41
636783cb 963e 4235 be73 f83e29784578
obraz 42

Jakie są optymalne warunki w komorze chłodniczej?

Co do zasady, im niższe stężenie tlenu, tym dłużej owoce mogą być przechowywane. Istnieje jednak dolna granica w zakresie stężenia tlenu, w którym to momencie rozpoczyna się fermentacja. Przekroczenie tej granicy może spowodować obniżenie jakości posiadanych owoców i warzyw. Zbyt niskie stężenie tlenu w komorach chłodniczych sprawia, że produkt mają znacznie krótszy okres przydatności konsumpcyjnej. Dlatego też zwykle przechowuje się owoce przy tak zwanych „bezpiecznych” stężeniach O2, czyli zazwyczaj nieco ponad 1%, – przy wykorzystaniu systemu ACR VAN AMERONGEN stężenia tlenu poniżej 1% nie stanowią problemu, ponieważ gdy poziom O2 osiągnie niebezpiecznie niską granicę, system dynamicznie kontrolowanej atmosfery ACR natychmiast podniesie jego poziom do bezpiecznej wartości.

Co należy wziąć pod uwagę podczas ustalania warunków w komorze chłodniczej?

– rodzaj i konkretna odmiana owoców
– moment zbioru (dojrzałość owoców)
– dobór odpowiednich parametrów komory chłodniczej
– gazoszczelność komory
– sezon oraz klimat
– lokalizacja (mikroklimat).

Wszystkie wyżej wymienione czynniki wpływają na aktywność i stan owoców po zbiorze (np. cały proces dojrzewania). Określanie optymalnego stężenia tlenu dla danej grupy produktów jest zatem bardzo trudne, dlatego też niezawodnym sposobem optymalizacji stężenia tlenu w komorze chłodniczej jest zastosowanie systemu dynamicznie kontrolowanej atmosfery – ACR VAN AMERONGEN.

Jak działa system dynamicznie kontrolowanej atmosfery ACR?

Oprócz kontroli chłodnictwa i standardowej kontrolowanej atmosfery, dynamiczny system ACR firmy jest w stanie zminimalizować proces oddychania do najniższego bezpiecznego stężenia tlenu w oparciu o algorytm obliczający współczynnik oddychania.


Do efektywnego monitorowania parametrów procesu służy aplikacja MyFruit. Podczas każdej sesji ACR system kontrolny MyFruit mierzy stężenie tlenu i dwutlenku węgla 7 razy w ciągu 4 godzin, aby obliczyć ilość zużytego tlenu i wyprodukowanego dwutlenku węgla. W ten sposób system MyFruit automatycznie określa dokładny współczynnik oddechowy, który jest używany do osiągnięcia najniższego, bezpiecznego stężenia tlenu w komorze przechowalniczej.

ACR określa współczynnik oddychania (RQ) żeby zareagować, zanim produkt rozpocznie produkcję alkoholu, czyli fazę fermentacji. System MyFruit umożliwia parametryzację maksymalnego RQ, które chroni przechowywane owoce przed fermentacją poprzez odpowiednie dostosowanie stężenia tlenu.

obraz 43
obraz 44

Czy podjąłbyś ryzyko i kontrolował warunki w całej komorze wyposażoną w system kontrolowanej atmosfery polegając jedynie na małej wybranej próbie?

ACR VAN AMERONGEN to jedyny dostępny na rynku system określający optymalne warunki przechowywania przy najniższym, bezpiecznym stężeniu tlenu w oparciu o pomiar w całej komorze, uwzględniając reakcję całego składowanego produktu.
Jest to główna przewaga rozwiązania firmy VAN AMERONGEN nad innymi dostępnymi na rynku dynamicznymi systemami kontrolowanej atmosfery.

Dynamicznie kontrolowana atmosfera – nowy standard przechowywania owoców i warzyw

Oprócz wszystkich zalet dotyczących jakości owoców, użycie systemu ACR obniża również koszty energii poprzez minimalizację produkcji ciepła, co skraca czas pracy urządzeń chłodniczych o 20-30%.
Dynamiczna kontrola oddychania jest nowym standardem w długoterminowym przechowywaniu świeżych produktów. Zapewnia ona maksymalną ochronę jakości owoców i optymalizację procesu przechowalniczego.

obraz 45

OJCIEC

Potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu efektywnej instalacji kontrolowanej atmosfery dla Twoich produktów?

Zajmujemy się instalacjami kontrolowanej atmosfery nieprzerwanie od 30 lat – zaufaj nam!

Andrzej Żółciak

M: +48 502 294 513

@: azolciak@termopolice.com


Group 1

TERMOPOL ICE jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń VAN AMERONGEN w Polsce