Chłodnictwo w warunkach kontrolowanej atmosfery

CHLODNICTWO KA HP IMG

Chłodnictwo w warunkach kontrolowanej atmosfery

Chłodnictwo w warunkach kontrolowanej atmosfery jest zależne od szeregu czynników, m.in.:

– rodzaju i odmianie owoców i warzyw
– stopnia dojrzałości owoców i warzyw
– gazoszczelności komory chłodniczej
– sezonu i klimatu

obraz 50
obraz 30

Aby instalacja chłodnicza dedykowana do przechowywania w warunkach kontrolowanej atmosfery zapewniała maksymalną efektywność całego procesu, musi spełniać konkretne warunki. Jednym z nich jest odpowiednie rozmieszczenie towaru w komorze. Poprawne ustawienie skrzyniopalet gwarantuje swobodną cyrkulację powietrza oraz równomierność temperatury. Każda przeszkoda powoduje różnice w temperaturze przechowywanych produktów, co skutkuje spadkiem ich jakości.

Niezmiernie istotne jest aby czujniki temperatury były umieszczone w strategicznych miejscach komory przechowalniczej – należy wyznaczyć punkty najzimniejsze i najcieplejsze – wówczas mamy gwarancję, iż czujniki te prawidłowo odczytują temperaturę w komorze, a także skutecznie kontrolują system chłodzenia w całym pomieszczeniu, utrzymując docelowe parametry. Bardzo istotne jest również przeprowadzenie pomiaru temperatury produktu umieszczanego w komorze.

obraz 31
obraz 32

Odpowiednio zaprojektowana i dobrana instalacja chłodnicza powinna schładzać produkt nie powodując przy tym dodatkowej utraty wody, co skutkuje ubytkiem masy. Pomiar skroplin odpływających z chłodnicy odgrywa kluczową rolę w gromadzeniu informacji o stanie jakości owoców, skuteczności instalacji chłodniczej oraz efektywności całości procesu przechowywania w warunkach kontrolowanej atmosfery.

Poprawnie zaprojektowana instalacja chłodnicza wyposażona w instalację kontrolowanej atmosfery powinna w skuteczny sposób zapewniać zarządzanie procesem ususzki towaru. Wysoka wilgotność względna jest niezbędna, aby zapobiec nadmiernej utracie wody i utrzymania jakości przechowanych produktów.

obraz 33 1
obraz 34

Niska wilgotność względna powodowana jest przez dopływ ciepła z zewnątrz, co jest spowodowane błędną konstrukcją komory. Ciepło wnika do komory przechowalniczej na skutek złej izolacji i niewystarczającej wydajności instalacji chłodniczej. Niski poziom wilgotności względnej skutkuje obniżeniem kondycji towaru i ubytkiem masy.

Zbyt wysoka wilgotność względna może przyspieszyć rozwój chorób fizjologicznych i grzybowych na wrażliwych owocach. Deszczowe zbiory również mogą nasilić te problemy. Należy monitorować sytuację podczas sezonu wegetacyjnego i kontrolować jakość owoców w czasie zbiorów.

Bez tytulu5 1 1
IMG9 170x300 1

Aby w pełni kontrolować proces przechowywania w kontrolowanej atmosferze, zdecydowanie zaleca się mierzenie ilości skroplin powstających podczas odszraniania chłodnic powietrza w komorze, ponieważ woda to pochodzi bezpośrednio z owoców. Każdy litr utraconej wody to 1 kilogram ubytku masy produktu. VAN AMERONGEN dostarcza wodomierze, które pozwalają automatycznie mierzyć utratę wilgoci. Sterownik instalacji VAN AMERONGEN może być wyposażony w moduł oprogramowania, który rejestruje ilość skroplin. W ten sposób można zachować kontrolę nad utratą wilgoci w komorze przechowalniczej.

Istnieją różne systemy nawilżania, które mogą, ale nie muszą być podłączone do mierników wilgotności względnej systemu operacyjnego kontrolowanej atmosfery:

Nawilżanie ultradźwiękowe

Nawilżanie ultradźwiękowe to doskonałe rozwiązanie dla temperatur w okolicach zera i poniżej zera. Ta metoda wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do poruszania cząsteczek wody, które następnie rozpryskują się na małe kropelki. Kropelki te mają średnicę 0,5-1,0 µm i są tak małe, że nie opadają i nie zamarzają, lecz natychmiast odparowują w powietrzu komory.

Instalacje do wstępnego oczyszczania – odwrócona osmoza

Jeżeli jakość wody przed nawilżaniem jest niewystarczająco wysoka, może być wymagana instalacja wstępnego oczyszczania. Celem odwróconej osmozy jest oczyszczenie wody i jej odkamienianie, aby usnąć kamień z cząstek wody.

Wszystkie wymienione czynniki wpływające na przechowywanie i w efekcie na jakość produktów są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego też zalecamy wyposażenie instalacji w system dynamicznego monitorowania i sterowania MyFruit, umożliwiającego zarządzanie pracą urządzeń chłodniczych, urządzeniami do kontrolowanej atmosfery, pomiarem ubytku wody oraz wilgotności przez jedną jednostkę sterującą.

d7c1f58b 92c1 47af 9163 3c427d3c3817

OJCIEC

Potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu efektywnej instalacji kontrolowanej atmosfery dla Twoich produktów?

Zajmujemy się instalacjami kontrolowanej atmosfery nieprzerwanie od 30 lat – zaufaj nam!

Andrzej Żółciak

M: +48 502 294 513

@: azolciak@termopolice.com


Group 1

TERMOPOL ICE jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń VAN AMERONGEN w Polsce