Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania

Strona główna » Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania
Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania

Konstrukcja regałów przesuwnych

Głównym elementem konstrukcyjnym regałów przesuwnych są mobilne podwozia jezdne nazywane również bazami. Podwozie regału tworzy konstrukcja ramowa utworzona z poszczególnych podzespołów. Podstawą konstrukcji są wózki z kołami jezdnymi, na których są mocowane elementy nośne regałów. Bazy jezdne, w zależności od obciążenia i konfiguracji, występują w wersji dwu lub czterokołowej.

Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania

Posuw podwozia zapewnia asynchroniczny silnik trójfazowy połączony z zamkniętą przekładnią. Przenoszenie siły napędowej na wszystkie napędzane koła umożliwia połączenie kół napędowych wałem napędowym. Liczba i moc przekładni jest dobierana indywidualnie w zależności od obciążenia podwozia.

Gdzie stosuje się regały przesuwne?

Regały przesuwne z uwagi na swoje cechy zasadnicze (to jest wysoki współczynnik wykorzystania kubatury magazynu z zachowaniem dostępu bezpośredniego do jednostek ładunkowych) są wyjątkowo efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem w zarówno w magazynach suchych, jak również w mroźniach i chłodniach lub komorach z atmosferą kontrolowaną.

Inwestorzy wybierają to rozwiązanie pomimo tego, iż jednostkowy koszt zakupu tego rodzaju instalacji jest wyższy w porównaniu z tradycyjnym regałem rzędowym, gdyż oszczędzają na gabarytach budowanych komór budując mniejsze obiekty z zachowaniem żądanej pojemności składowania oraz na niższe koszta utrzymania temperatury (mroźnie) w mniejszych kubaturowo obiektach.

Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania
Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania

Etapy wdrażania instalacji regałów przesuwnych

Cechą charakterystyczną i jednocześnie jedną z najważniejszych faz projektów uwzględniających instalację regałów mobilnych, jest etap uzgodnień pomiędzy różnymi stronami zaangażowanymi w proces realizacji inwestycji. Dotyczą one zarówno stricte fundamentalnych kwestii takich jak posadowienie i umiejscowienie szyn, detali posadzki, w tym instalacji wentylujących i grzewczych w przypadku mroźni, ale także aspektów związanych z samą konstrukcją i statyką regałów, elektryki, oświetlenia, szaf sterowniczych.

Dodatkowo bierze się pod uwagę względy ściśle związane z charakterystycznymi cechami składowanego produktu np. prawidłową i efektywną cyrkulację powietrza.

Jeśli powyższe aspekty zostaną w precyzyjny i szczegółowy sposób omówione, to sam proces instalacji regałów mobilnych przebiega bez zakłóceń.

Początkowym etapem jest oczywiście dokładne posadowienie szyn jako głównego elementu konstrukcyjnego dla podwozi jezdnych na tzw. „chudziaku”. Aby zagwarantować ich poprawny i precyzyjny montaż,  wykorzystujemy pomiary i późniejsze raporty geodezyjne. Po uzyskaniu pełnej pewności o poprawności montażu, wykonawca posadzki otrzymuje pisemną zgodę na wylewanie docelowej posadzki.

Kolejnym krokiem tuż po związaniu się podłoża, jest montaż podwozi jezdnych według przygotowanego i zaakceptowanego projektu wykonawczego. Po ich umiejscowieniu w szynach, rozpoczyna się montaż właściwej konstrukcji nośnej regału, na którą składają się elementy tradycyjnych regałów rzędowych (ramy, belki oraz elementy dodatkowe np. kraty wypełniające).

Ostatnim z etapów aplikacji regałów przesuwnych są wszelkiego rodzaju podłączenia elektryczne, w tym podłączenie zasilania do głównej szafy sterowniczej. Opcjonalnie instalowane są dodatkowe moduły, służące np. do sterowania oświetleniem w regałach bądź integracji instalacji regałowej z informatycznym system zarządzania WMS).

Po końcowych testach i przeprowadzeniu szkolenia z obsługi systemu, instalacja dopuszczona do użytkowania zostaje przekazana końcowemu użytkownikowi.

Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania
Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania

W jaki sposób powinno się zorganizować pracę w magazynie wyposażonym w regały przesuwne, aby była sprawna i zoptymalizowana pod względem dostępności do miejsc paletowych?

Organizacja pracy w magazynie z regałem przesuwnym nie odbiega specyfiką od innych rozwiązań i może być organizowana za pomocą tego samego oprogramowania ERP systemu lub programu WMS. Z uwagi na to, że dostęp do jednostek paletowych poprzedza komenda otwarcia korytarza roboczego, zadania winne być grupowane tak aby przy otwartym korytarzu wykonać możliwie najwięcej operacji. Przydatnym pomysłem jest rozwiązanie mieszane- to jest współpraca regału paletowego rzędowego w roli bufora ustawionego wzdłuż korytarza centralnego z regałem przesuwnym co pozwala wykorzystać optymalizować operacje wewnątrz korytarzy roboczych.

W jaki sposób sterować regałami przesuwnymi?

Regał przesuwny posiada wyłącznie autonomiczne oprogramowanie umożliwiające obsługę urządzeń, silników, sygnalizacji oraz zabezpieczeń – podstawa wersja nie posiada systemu przetwarzania zadań magazynowych. Postawą optymalizacji prac magazynowych jest integracja tego oprogramowania z zewnętrznym systemem WMS. System operacyjny regałów oparty jest na sterownikach Siemens – posiada standardowe interfejsy i można go integrować z wieloma różnymi systemami WMS dostępnymi na rynku, lub posiadanymi już przez Klienta.

Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania
Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania

Bezpieczeństwo użytkowania regałów przesuwnych

Do standardowych, narzuconych normami EN, zabezpieczenia regału przesuwnego należą:

– bariera laserowa (dwa promienie) od przodu wzdłuż korytarza głównego

– bariery laserowe po obu stronach każdej bazy przesuwnej

– sygnalizacja dźwiękowa podczas przesuwu regału

– oświetlenie ostrzegające (migające) podczas jazdy

– monitorowanie pracy inwerterów, wykrywanie poślizgów kół, wzmożonego oporu koła (np.: najeżdżania koła na przedmiot)

– dalmierze po obu stronach bazy pozycjonujące bazę względem sąsiednich bez konieczności dotykania się baz jezdnych

– możliwe pokrycie poziomów baz wypełnieniem (krata lub płyta) aby tam nie wpadały części składowanego towaru lub palet

– pokrywy górne na kołach i napędach, osłonięty dostęp do części ruchomych.

Wymagania techniczne dotyczące posadzki przy instalacji regałów przesuwnych

Głównym wymogiem technicznym, który musi spełniać docelowa posadzka, jest zapewnienie wystarczających parametrów obciążalności, wyliczonych przez dostawcę przyszłej instalacji regałowej i zaakceptowanych przez wykonawcę.

Podbudowę posadzki musi stanowić tzw. „chudziak” o grubości min. 150 mm i klasie betonu co najmniej B20. Do niego mocowane są szyny za pomocą kotew rozprężnych ɸ12×100 o głębokości wiercenia 90mm.

Wysokość docelowej posadzki mierzona od najwyższego punktu podbudowy do główki szyny (poziomu zero) nie może być mniejsza niż 150 mm i musi zostać określona na etapie projektowania rozkładu szyn jezdnych i prowadzących. Minimalna klasa betonu posadzki właściwej nie może być niższa niż B25.

Projekty posadzek projektowanych dla obiektów mroźniczych w kontekście montażu regałów przejezdnych, muszą dodatkowo przewidywać schematy instalacji wentylacyjnych i grzewczych.

Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania

Regały przesuwne (mobilne): konstrukcja i warunki zastosowania

Masz mroźnie lub chłodnie, gdzie istotnym kosztem jest chłodzenie i potrzebujesz zmagazynować jak najwięcej palet z selektywnym dostępem każdej nich?

Zajmujemy się regałami magazynowi od blisko 15 lat – porozmawiajmy o Twoich oczekiwaniach i wspólnie znajdźmy najkorzystniejsze rozwiązanie!

Piotr Żółciak

M: +48 724 717 001

@: pzolciak@termopolice.com