• Chłodnictwo
 • Kontrolowana atmosfera
 • Klimatyzacja

P.P.H.U Termopol Ice Sp. z o.o.

05-090 Raszyn
ul. Wybickiego 8

Serwis:
05-090 Raszyn
ul. Raszyńska 1

Tel/FAX: +48 22 720-35-09
MOBILE: +48 502-294-513
+48 503-175-537
+48 501-294-513

MAIL:
termopolice@termopolice.com • Van Amerongen
 • Danfoss
 • LG
 • GREE
 • GEA
 • Fujitsu
 • Emerson
 • Eliwell
 • Bitzer
 • Aerial

F-gazy

Obowiązki operatorów urządzeń zawierających fluorowcowane gazy cieplarniane (F-Gaz=HFC, PFC, SF6) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO=CFC, HCFC):

 • Rejestracja w Centralnym Rejestrze Operatorów (https://dbcro.ichp.pl/) do dnia 14 marca 2016.
 • Stworzenie Karty Urządzenia dla wszystkich urządzeń zawierających 3 kg i więcej czynnika chłodniczego. Dotyczy agregatów chłodniczych w komorach chłodniczych, klimatyzacji, pomp ciepła. Może tego dokonać osoba nie posiadająca certyfikatu. Na założenie karty dla nowego urządzenia jest przeznaczone 10 dni od dnia jego instalacji. Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 5 dni. Niewypełnienie nie tego obowiązku będzie objęte karą administracyjną od 600 zł do 3000 zł (Dz. U. z 25 czerwca 2015 poz. 881 Art. 47 p. 5, 7, 9).
 • Regularne badanie szczelności instalacji chłodniczej przez certyfikowany personel (certyfikat F-gazowy). Częstotliwość uzależniona jest od ilości czynnika chłodniczego w instalacji. Niewypełnienie nie tego obowiązku będzie objęte karą administracyjną od 4000 zł do 10000 zł (Dz. U. z 25 czerwca 2015 poz. 881 Art. 48 p. 5, 7, 9, 10, 14, 20).
 • Udostępnić Kartę Urządzenia aby serwisant z certyfikatem F-gazowym mógł dokonać w obecności operatora wpisu do karty. Do karty urządzenia wpisujemy tylko te czynności, które dotyczą ingerencji w czynnik chłodniczy np. dopełnienie, odzysk, wymiana czynnika, otwarcie obiegu oraz kontrolę szczelności. Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 5 dni. Wgląd do kart mają wyznaczeni pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Inspektor Ochrony Środowiska, ale on tylko podczas przeprowadzanej kontroli. Karta z uaktualnionymi wpisami powinna być zapisana w pliku .pdf i przechowywana w celu udostępnienia podczas przeprowadzanej kontroli WIOŚ.

Harmonogram przeglądów szczelności:

F-gazy

Jednocześnie jednak, należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE)517/2014 obowiązującym bezpośrednio wszystkie podmioty w państwach członkowskich UE, kontroli szczelności będą od 1 stycznia 2017 r. podlegać także urządzenia zawierające poniżej 3 kg, ale 5 ton CO2 eq lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych.

F-gazy

Jeżeli urządzenie zawiera więcej niż jeden obieg chłodniczy należy założyć kartę dla każdego z obiegów chłodniczych.

F-gazy

Jak przeliczyć kg CO2 eq na tony CO2 eq

Tony CO2 eq = ilość czynnika w kg * GWP czynnika / 1000

Link do filmu