• Chłodnictwo
 • Kontrolowana atmosfera
 • Klimatyzacja

P.P.H.U Termopol Ice Sp. z o.o.

05-090 Raszyn
ul. Wybickiego 8

Serwis:
05-090 Raszyn
ul. Raszyńska 1

Tel/FAX: +48 22 720-35-09
MOBILE: +48 502-294-513
+48 503-175-537
+48 501-294-513

MAIL:
termopolice@termopolice.com • Van Amerongen
 • Danfoss
 • LG
 • GREE
 • GEA
 • Fujitsu
 • Emerson
 • Eliwell
 • Bitzer
 • Aerial

Obowiązek Informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest TERMOPOLICE SP. Z O.O., Wybickiego, 8, 05-090, Raszyn, NIP 5220004244, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

 • w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Wybickiego 8, 05-090 Raszyn, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.termopolice.com

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla TERMOPOLICE SP. Z O.O. szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.termopolice.com mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. TERMOPOLICE SP. Z O.O. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.termopolice.com lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.termopolice.com jest TERMOPOLICE SP. Z O.O., Wybickiego 8, 05-090 Raszyn, NIP 5220004244, (dalej jako „Administrator”).

 

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
  1. Korzystanie z Serwisu www.termopolice.com jest anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
  2. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
 2. Pliki „cookies”
  1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
   2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
   3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
   4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
   5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.
  4. Administrator Serwisu informuje, że:
   1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
   2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
  5. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
  6. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości Użytkownika.
  7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator Serwisu.
 3. Zmiany Polityki prywatności

  W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

 4. Informacje kontaktowe

  W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: TERMOPOLICE SP. Z O.O., Wybickiego 8, 05-090 Raszyn, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Wybickiego 8, 05-090 Raszyn.

   

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 25.07.2018.

F-gazy

Obowiązki operatorów urządzeń zawierających fluorowcowane gazy cieplarniane (F-Gaz=HFC, PFC, SF6) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO=CFC, HCFC):

 • Rejestracja w Centralnym Rejestrze Operatorów (https://dbcro.ichp.pl/) do dnia 14 marca 2016.
 • Stworzenie Karty Urządzenia dla wszystkich urządzeń zawierających 3 kg i więcej czynnika chłodniczego. Dotyczy agregatów chłodniczych w komorach chłodniczych, klimatyzacji, pomp ciepła. Może tego dokonać osoba nie posiadająca certyfikatu. Na założenie karty dla nowego urządzenia jest przeznaczone 10 dni od dnia jego instalacji. Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 5 dni. Niewypełnienie nie tego obowiązku będzie objęte karą administracyjną od 600 zł do 3000 zł (Dz. U. z 25 czerwca 2015 poz. 881 Art. 47 p. 5, 7, 9).
 • Regularne badanie szczelności instalacji chłodniczej przez certyfikowany personel (certyfikat F-gazowy). Częstotliwość uzależniona jest od ilości czynnika chłodniczego w instalacji. Niewypełnienie nie tego obowiązku będzie objęte karą administracyjną od 4000 zł do 10000 zł (Dz. U. z 25 czerwca 2015 poz. 881 Art. 48 p. 5, 7, 9, 10, 14, 20).
 • Udostępnić Kartę Urządzenia aby serwisant z certyfikatem F-gazowym mógł dokonać w obecności operatora wpisu do karty. Do karty urządzenia wpisujemy tylko te czynności, które dotyczą ingerencji w czynnik chłodniczy np. dopełnienie, odzysk, wymiana czynnika, otwarcie obiegu oraz kontrolę szczelności. Na dokonanie wpisu czynności w karcie urządzenia jest przeznaczone 5 dni. Wgląd do kart mają wyznaczeni pracownicy Instytutu Chemii Przemysłowej oraz Inspektor Ochrony Środowiska, ale on tylko podczas przeprowadzanej kontroli. Karta z uaktualnionymi wpisami powinna być zapisana w pliku .pdf i przechowywana w celu udostępnienia podczas przeprowadzanej kontroli WIOŚ.

Harmonogram przeglądów szczelności:

F-gazy

Jednocześnie jednak, należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE)517/2014 obowiązującym bezpośrednio wszystkie podmioty w państwach członkowskich UE, kontroli szczelności będą od 1 stycznia 2017 r. podlegać także urządzenia zawierające poniżej 3 kg, ale 5 ton CO2 eq lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych.

F-gazy

Jeżeli urządzenie zawiera więcej niż jeden obieg chłodniczy należy założyć kartę dla każdego z obiegów chłodniczych.

F-gazy

Jak przeliczyć kg CO2 eq na tony CO2 eq

Tony CO2 eq = ilość czynnika w kg * GWP czynnika / 1000

Link do filmu

kontrolowana-atmosfera

Chłodnictwo przemysłowe: kontakt

Jeśli poszukują Państwo firmy, która Świadczy całościowe usługi z zakresu chłodnictwa przemysłowego, trafiliście we właściwe miejsce.

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu projektowania, montażu oraz serwisu urządzeń chłodniczych m.in. urządzeń do schładzania wody, tuneli mroźniczych oraz komór chłodniczych. W naszej ofercie znajdują się również instalacje kontrolowanej atmosfery ULO do przechowywania owoców i warzyw, a także akcesoria do instalacji kontrolowanej atmosfery.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na pytania i wyjaśnią ewentualne wątpliwości.

SIEDZIBA:
Wybickiego 8
05-090Raszyn
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SERWIS:
ul. Raszyńska 1
05-090Raszyn
tel./fax: +48 22 720-35-09

osobaAndrzej ŻółciakPrezes zarządu
+48 502-294-513
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobaAndrzej KnyżCzłonek zarządu
+48 503-175-537
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobaRyszard MajewskiCzłonek zarządu
+48 501-294-513
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązek Informacyjny

P.P.H.U Termopol Ice Sp z o.o.
NIP: 522-000-42-44            Regon: 011055774
Zarejestrowana pod numerem KRS 0000176574 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 50,000,00 PLN
Numer rachunku bankowego: PEKAO S.A. XIV o/ Warszawa – Janki Nr 10 1240 1079 1111 0000 0195 9918